days

hours

mins

secs

CALENDAR

CLOSING: 15 OCT 2022 (GMT+7)

JUDGING: 20 - 30 OCT 2022

NOTIFICATIONS: 05 NOV 2022

CATALOG POSTED:DEC 2022

SECTIONS

Open Color (PIDC)

Open Monochrome(PIDM)

Travel (PTD)

Portrait (PID)

 

Mr. Doan Hoai Trung

support@hopaphotocontest.com

RECOGNIZED

PSA: 2022-485

FIAP: 2022/451

ISF: Label ISF 46 /2022

VAPA: 31/2022

HOPA: 01/2022

AWARDS

MEDALS

RIBBONS

» Result: Travel section award list

TRAVEL SECTION AWARD LIST
 
FIAP GOLD MEDAL: Kamieniec in the fog 1 - Tomasz Okoniewski (POLAND)
FIAP SILVER MEDAL: Đầm Quảng Lợi - Pham Trung Kien (VIETNAM)
FIAP BRONZE MEDAL: Giăng Lưới - Đặng Kế Đức (VIETNAM)
FIAP HM: Bình Yên - Võ Thành Minh (VIETNAM)
FIAP HM: Đá bóng trên đôi cà kheo - Hoàng Nguyên Phong (VIETNAM)
FIAP HM: Kerlingarfjoll hot spring - Bach Thi To Anh (VIETNAM)
FIAP HM: Mass tourism - Alexander Hochhaus (GERMANY)
FIAP HM: Snow 6212 - Jan-thomas Stake (SWEDEN)
FIAP HM: Sprinkles of Anointing - Prakash Kandakoor (INDIA)
 
PSA GOLD MEDAL: Transplanting season - Trinh Ngan Lien (VIETNAM)
PSA SILVER MEDAL: Dáng chiều - Lê Trung Kiên (VIETNAM)
PSA BRONZE MEDAL: Đêm chùa Đồng - Lê Ngọc Huy (VIETNAM)
PSA HM: Mesa arch USA - Hai Nguyen (USA)
PSA HM: Nghệ thuật đấu chiêng trong lễ hội ăn trâu của đồng bào dân tộc Cor tỉnh Quảng Ngãi - Trương Quang Hải (VIETNAM)
 
ISF GOLD MEDAL: Sắc màu chợ cá - Đinh Tất Cảnh (VIETNAM)
ISF SILVER MEDAL: Đồi mâm xôi đêm trăng rằm - Vũ Bảo Ngọc (VIETNAM)
ISF BRONZE MEDAL: Lễ Cầu ngư - Nguyễn Thị Minh Hải (VIETNAM)
ISF DIPLOMA: Chiều về - Nguyễn Hiếu (VIETNAM)
ISF DIPLOMA: Đăk Mai Waterfall skylight - Ngô Thị Thuý (VIETNAM)
ISF DIPLOMA: Lễ hội vật cầu nước Làng Vân - Đinh Hải Ngọc (VIETNAM)
ISF DIPLOMA: Perito Moreno - Jean-baptiste Chaine (FRANCE)
 
HOPA GOLD MEDAL: Những chú lợn con - Nguyễn Tiến Dũng (VIETNAM)
HOPA SILVER MEDAL: Explorer Tien cave - Nguyễn Văn Hải (VIETNAM)
HOPA BRONZE MEDAL: Ánh sáng đô thị - Nguyễn Xuân Trang (VIETNAM)
HOPA HM: Chiều quê - Trương Xuân Thắng (VIETNAM)
HOPA HM: For warmth - Goutam Pal (INDIA)
HOPA HM: Hòn Sụp bán đảo Sơn Trà - Nguyễn Thanh Hiệp (VIETNAM)
HOPA HM: Sông Nho Quế Hà Giang - Lê Huy Anh (VIETNAM)
HOPA HM: Time traveler - Minke Groenewoud-beerda (NETHERLANDS)
 
 
 
 
 
 
FIAP GOLD MEDAL: Kamieniec in the fog 1 - Tomasz Okoniewski (POLAND)
 
 
 
FIAP SILVER MEDAL: Đầm Quảng Lợi - Pham Trung Kien (VIETNAM)
 
 
 
FIAP BRONZE MEDAL: Giăng Lưới - Đặng Kế Đức (VIETNAM)
 
 
 
FIAP HM: Bình Yên - Võ Thành Minh (VIETNAM)
 
 
 
FIAP HM: Đá bóng trên đôi cà kheo - Hoàng Nguyên Phong (VIETNAM)
 
 
 
FIAP HM: Kerlingarfjoll hot spring - Bach Thi To Anh (VIETNAM)
 
 
 
FIAP HM: Mass tourism - Alexander Hochhaus (GERMANY)
 
 
 
FIAP HM: Snow 6212 - Jan-thomas Stake (SWEDEN)
 
 
 
FIAP HM: Sprinkles of Anointing - Prakash Kandakoor (INDIA)
 
 
 
PSA GOLD MEDAL: Transplanting season - Trinh Ngan Lien (VIETNAM)
 
 
 
PSA SILVER MEDAL: Dáng chiều - Lê Trung Kiên (VIETNAM)
 
 
 
PSA BRONZE MEDAL: Đêm chùa Đồng - Lê Ngọc Huy (VIETNAM)
 
 
 
PSA HM: Mesa arch USA - Hai Nguyen (USA)
 
 
 
PSA HM: Nghệ thuật đấu chiêng trong lễ hội ăn trâu của đồng bào dân tộc Cor tỉnh Quảng Ngãi - Trương Quang Hải (VIETNAM)
 
 
 
ISF GOLD MEDAL: Sắc màu chợ cá - Đinh Tất Cảnh (VIETNAM)
 
 
 
ISF SILVER MEDAL: Đồi mâm xôi đêm trăng rằm - Vũ Bảo Ngọc (VIETNAM)
 
 
 
ISF BRONZE MEDAL: Lễ Cầu ngư - Nguyễn Thị Minh Hải (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Chiều về - Nguyễn Hiếu (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Đăk Mai Waterfall skylight - Ngô Thị Thuý (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Lễ hội vật cầu nước Làng Vân - Đinh Hải Ngọc (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Perito Moreno - Jean-baptiste Chaine (FRANCE)
 
 
 
HOPA GOLD MEDAL: Những chú lợn con - Nguyễn Tiến Dũng (VIETNAM)
 
 
 
HOPA SILVER MEDAL: Explorer Tien cave - Nguyễn Văn Hải (VIETNAM)
 
 
 
HOPA BRONZE MEDAL: Ánh sáng đô thị - Nguyễn Xuân Trang (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: Chiều quê - Trương Xuân Thắng (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: For warmth - Goutam Pal (INDIA)
 
 
 
HOPA HM: Hòn Sụp bán đảo Sơn Trà - Nguyễn Thanh Hiệp (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: Sông Nho Quế Hà Giang - Lê Huy Anh (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: Time traveler - Minke Groenewoud-beerda (NETHERLANDS)