days

hours

mins

secs

CALENDAR

CLOSING: 15 OCT 2022 (GMT+7)

JUDGING: 20 - 30 OCT 2022

NOTIFICATIONS: 05 NOV 2022

CATALOG POSTED:DEC 2022

SECTIONS

Open Color (PIDC)

Open Monochrome(PIDM)

Travel (PTD)

Portrait (PID)

 

Mr. Doan Hoai Trung

support@hopaphotocontest.com

RECOGNIZED

PSA: 2022-485

FIAP: 2022/451

ISF: Label ISF 46 /2022

VAPA: 31/2022

HOPA: 01/2022

AWARDS

MEDALS

RIBBONS

» Result: Open color section award list

OPEN COLOR SECTION AWARD LIST

FIAP GOLD MEDAL: Take care - Trương Anh Dũng (VIETNAM)
FIAP SILVER MEDAL: Black church - Seamus Byrne (IRELAND)
FIAP BRONZE MEDAL: Leisure Time - Syarif Rohimi (INDONESIA)
FIAP HM: Among Lotus 1058257 - Arief Rahardjo (INDONESIA)
FIAP HM: Among white Umbrella 1007257 - Arief Rahardjo (INDONESIA)
FIAP HM: Dzao ethnics kitchen - Vũ Mạnh Cường (VIETNAM)
FIAP HM: Lời nguyện cầu - Nguyễn Hữu Bính (VIETNAM)
FIAP HM: Secret Candles 1043313 - Arief Rahardjo (INDONESIA)
FIAP HM: Sum vầy - Nguyễn Thanh Hùng (VIETNAM)
 
PSA GOLD MEDAL: Desire - Nguyễn Huy Tưởng (VIETNAM)
PSA SILVER MEDAL: Iron Casting - Nguyễn Thị Hưng (VIETNAM)
PSA BRONZE MEDAL: Love of the mother - Nguyễn Huy Sơn (VIETNAM)
PSA HM: Sunset colors - Amal Alameer (SAUDI ARABIA)
PSA HM: Water lily flower - Bùi Ngọc Duy An (VIETNAM)
 
ISF GOLD MEDAL: Angry little man - Jan-thomas Stake (SWEDEN)
ISF SILVER MEDAL: Great food Great future - Phí Thị Thu Hà (VIETNAM)
ISF BRONZE MEDAL: Ba Chau - Pham Van Duc (pham Duc) (VIETNAM)
ISF DIPLOMA: Lemon Squash - Angela Bonner (WALES)
ISF DIPLOMA: Look - Huỳnh Thanh Huy (VIETNAM)
ISF DIPLOMA: The muse of the artist - Andrey Ustinovich (RUSSIAN FEDERATION)
ISF DIPLOMA: Vũ điệu trên biển - Võ Thị Kim Cương (VIETNAM)
 
VAPA GOLD MEDAL: Lối về - Lê Chí Trung (VIETNAM)
VAPA SILVER MEDAL: Tấn công và phòng thủ - Huỳnh Trần Thanh Tuấn (VIETNAM)
VAPA BRONZE MEDAL: Happy time - Bach Thi To Anh (VIETNAM)
VAPA HM: Anxious - Nguyen Duc Hoang (VIETNAM)
VAPA HM: Nhà sấy kén tơ - Kiều Đức Chung (VIETNAM)
 
HOPA GOLD MEDAL: Fishing nets - Huỳnh Văn Truyền (VIETNAM)
HOPA SILVER MEDAL: Nhanh hơn nhanh hơn nữa - Lê Hoàng Mến (VIETNAM)
HOPA BRONZE MEDAL: Đường đi bộ - Dang Quang Vinh (VIETNAM)
HOPA HM: Archangel Michael - Pavel Surovy (SERBIA)
HOPA HM: Dáng chiều trên đỉnh Sáng Nhù - Nguyễn Tuấn Vũ (VIETNAM)
HOPA HM: Gói bánh - Ly Hong Van (VIETNAM)
HOPA HM: Người thợ già - Trần Thị Thanh Hằng (VIETNAM)
HOPA HM: Wade through the water22 - Jie Fischer (USA)
 
 
 
 
 
FIAP GOLD MEDAL: Take care - Trương Anh Dũng (VIETNAM)
 
 
 
FIAP SILVER MEDAL: Black church - Seamus Byrne (IRELAND)
 
 
 
FIAP BRONZE MEDAL: Leisure Time - Syarif Rohimi (INDONESIA)
 
 
 
FIAP HM: Among Lotus 1058257 - Arief Rahardjo (INDONESIA)
 
 
 
 
FIAP HM: Among white Umbrella 1007257 - Arief Rahardjo (INDONESIA)
 
 
 
FIAP HM: Dzao ethnics kitchen - Vũ Mạnh Cường (VIETNAM)
 
 
 
FIAP HM: Lời nguyện cầu - Nguyễn Hữu Bính (VIETNAM)
 
 
 
FIAP HM: Secret Candles 1043313 - Arief Rahardjo (INDONESIA)
 
 
 
FIAP HM: Sum vầy - Nguyễn Thanh Hùng (VIETNAM)
 
 
 
PSA GOLD MEDAL: Desire - Nguyễn Huy Tưởng (VIETNAM)
 
 
 
PSA SILVER MEDAL: Iron Casting - Nguyễn Thị Hưng (VIETNAM)
 
 
 
PSA BRONZE MEDAL: Love of the mother - Nguyễn Huy Sơn (VIETNAM)
 
 
 
PSA HM: Sunset colors - Amal Alameer (SAUDI ARABIA)
 
 
 
PSA HM: Water lily flower - Bùi Ngọc Duy An (VIETNAM)
 
 
 
ISF GOLD MEDAL: Angry little man - Jan-thomas Stake (SWEDEN)
 
 
 
ISF SILVER MEDAL: Great food Great future - Phí Thị Thu Hà (VIETNAM)
 
 
 
ISF BRONZE MEDAL: Ba Chau - Pham Van Duc (pham Duc) (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Lemon Squash - Angela Bonner (WALES)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Look - Huỳnh Thanh Huy (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA: The muse of the artist - Andrey Ustinovich (RUSSIAN FEDERATION)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Vũ điệu trên biển - Võ Thị Kim Cương (VIETNAM)
 
 
 
VAPA GOLD MEDAL: Lối về - Lê Chí Trung (VIETNAM)
 
 
 
VAPA SILVER MEDAL: Tấn công và phòng thủ - Huỳnh Trần Thanh Tuấn (VIETNAM)
 
 
 
VAPA BRONZE MEDAL: Happy time - Bach Thi To Anh (VIETNAM)
 
 
 
VAPA HM: Anxious - Nguyen Duc Hoang (VIETNAM)
 
 
 
VAPA HM: Nhà sấy kén tơ - Kiều Đức Chung (VIETNAM)
 
 
 
HOPA GOLD MEDAL: Fishing nets - Huỳnh Văn Truyền (VIETNAM)
 
 
 
HOPA SILVER MEDAL: Nhanh hơn nhanh hơn nữa - Lê Hoàng Mến (VIETNAM)
 
 
 
HOPA BRONZE MEDAL: Đường đi bộ - Dang Quang Vinh (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: Archangel Michael - Pavel Surovy (SERBIA)
 
 
 
 
HOPA HM: Dáng chiều trên đỉnh Sáng Nhù - Nguyễn Tuấn Vũ (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: Gói bánh - Ly Hong Van (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: Người thợ già - Trần Thị Thanh Hằng (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: Wade through the water22 - Jie Fischer (USA)