days

hours

mins

secs

CALENDAR

CLOSING: 15 OCT 2021 (GMT+7)

JUDGING: 20 - 30 OCT 2021

NOTIFICATIONS: 05 NOV 2021

CATALOG POSTED:DEC 2021

SECTIONS

Open Color (PIDC)

Open Monochrome(PIDM)

Travel (PTD)

Daily life (PID)

 

Mr. Doan Hoai Trung

support@hopaphotocontest.com

RECOGNIZED

PSA: 2021-1586

FIAP: 2021/447

ISF: 42/2021

VAPA: 12/NA-2021

HOPA: 01/2021

AWARDS

MEDALS

RIBBONS

» Award: Travel section

SECTION: TRAVEL
 
 
FIAP GOLD MEDAL: Stokksnes 04 - Shin Woo Ryu (SOUTH KOREA)
PSA GOLD MEDAL: Spectacular - Wei Chang Kuo (TAIWAN)
ISF GOLD MEDAL: HỒN NHIÊN - Nguyễn Văn Phụng (VIETNAM)
HOPA GOLD MEDAL: Cold and frozen - Yichi Wang (CHINA)
FIAP SILVER MEDAL: Old alley festival - Shenghua Yang (CHINA)
PSA SILVER MEDAL: Hoi An ngày mưa - Đặng Kế Cường (VIETNAM)
ISF SILVER MEDAL: Holy Place - Sau Hung Li (HONG KONG)
HOPA SILVER MEDAL: CUNG ĐÀN SÀI GÒN - Nguyễn Đình Quang (VIETNAM)
FIAP BRONZE MEDAL: Khám Phá Mực Đẻ Trứng - Tran Bao Hoa (VIETNAM)
PSA BRONZE MEDAL: Flying dragons event in Tulou - Shenghua Yang (CHINA)
ISF BRONZE MEDAL: Chợ quê - Từ Thế Duy (VIETNAM)
HOPA BRONZE MEDAL: Fulling Sedge Onthewayhome 14 - Le Chau Dao (VIETNAM)
FIAP HM: Về Chuồng - Nguyễn Ngọc Cường (VIETNAM)
FIAP HM: Rêu phong Cổ Thạch - Võ Hoài Huy (VIETNAM)
PSA HM: Đón nắng - Trần Ngọc Anh ( Py Trần )  (VIETNAM)
PSA HM: Light Spots - Ahmed Mohamed Hassan (QATAR)
ISF DIPLOMA: MORNING IN CAPPADOCIA - Vũ Mạnh Cường (VIETNAM)
ISF DIPLOMA: Đảo xanh hồ thác - Nguyễn Tuấn Vũ (VIETNAM)
ISF DIPLOMA: Hang động núi lửa Chư Bluk - Ngô Minh Phương (VIETNAM)
ISF DIPLOMA: Lung Linh Lan Hạ - Giang Sơn Đông (VIETNAM)
HOPA HM: Vẻ đẹp hoàng hôn phố biển Nha Trang - Trần Anh Khoa (VIETNAM)
HOPA HM: Trái tim Lao Chải - Nguyen Ky Nam (VIETNAM)
HOPA HM: My Vietnam - Đường Hồng Mai (VIETNAM)
HOPA HM: Five Boats - Ahmed Mohamed Hassan (QATAR)
 
 
 
 
FIAP GOLD MEDAL: Stokksnes 04 - Shin Woo Ryu (SOUTH KOREA)
 
 
 
PSA GOLD MEDAL: Spectacular - Wei Chang Kuo (TAIWAN)
 
 
 
ISF GOLD MEDAL: HỒN NHIÊN - Nguyễn Văn Phụng (VIETNAM)
 
 
 
HOPA GOLD MEDAL: Cold and frozen - Yichi Wang (CHINA)
 
 
 
FIAP SILVER MEDAL: Old alley festival - Shenghua Yang (CHINA)
 
 
 
PSA SILVER MEDAL: Hoi An ngày mưa - Đặng Kế Cường (VIETNAM)
 
 
 
ISF SILVER MEDAL: Holy Place - Sau Hung Li (HONG KONG)
 
 
 
HOPA SILVER MEDAL: CUNG ĐÀN SÀI GÒN - Nguyễn Đình Quang (VIETNAM)
 
 
 
FIAP BRONZE MEDAL: Khám Phá Mực Đẻ Trứng - Tran Bao Hoa (VIETNAM)
 
 
 
PSA BRONZE MEDAL: Flying dragons event in Tulou - Shenghua Yang (CHINA)
 
 
 
ISF BRONZE MEDAL: Chợ quê - Từ Thế Duy (VIETNAM)
 
 
 
HOPA BRONZE MEDAL: Fulling Sedge Onthewayhome 14 - Le Chau Dao (VIETNAM)
 
 
 
FIAP HM: Về Chuồng - Nguyễn Ngọc Cường (VIETNAM)
 
 
 
FIAP HM: Rêu phong Cổ Thạch - Võ Hoài Huy (VIETNAM)
 
 
 
PSA HM: Đón nắng - Trần Ngọc Anh ( Py Trần )  (VIETNAM)
 
 
 
PSA HM: Light Spots - Ahmed Mohamed Hassan (QATAR)
 
 
 
ISF DIPLOMA: MORNING IN CAPPADOCIA - Vũ Mạnh Cường (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Đảo xanh hồ thác - Nguyễn Tuấn Vũ (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Hang động núi lửa Chư Bluk - Ngô Minh Phương (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Lung Linh Lan Hạ - Giang Sơn Đông (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: Vẻ đẹp hoàng hôn phố biển Nha Trang - Trần Anh Khoa (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: Trái tim Lao Chải - Nguyen Ky Nam (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: My Vietnam - Đường Hồng Mai (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: Five Boats - Ahmed Mohamed Hassan (QATAR)