days

hours

mins

secs

STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

SECTION

PHOTO

PAYMENT

651

Bảo Trung ( Nguyễn Xuân Trung)

VIETNAM

4

16

YES

652

Nguyễn Đức Trường

VIETNAM

2

8

YES

653

Nino Mghebrishvili

GEORGIA

4

16

YES

654

Giang Sơn Đông

VIETNAM

4

16

YES

655

Yeokkian Jenn Koh

MALAYSIA

4

16

YES

656

Dương Công Sơn

VIETNAM

4

16

YES

657

Nguyen Tan Ghi

VIETNAM

4

16

YES

658

Đặng Thiện Chân

VIETNAM

1

4

YES

659

Phạm Mạnh Hùng

VIETNAM

2

8

YES

660

Trần Minh Lương

VIETNAM

4

16

YES

661

Huỳnh Trịnh Viễn Phương

VIETNAM

4

16

YES

662

Tran Bao Hoa

VIETNAM

4

11

YES

663

Phạm Thị Bích Thủy

VIETNAM

2

3

YES

664

Do Trong Danh

VIETNAM

4

16

YES

665

Gautam Chakraborty

INDIA

4

16

YES

666

Dương Vĩnh Tuyên

VIETNAM

4

16

YES

667

Nguyễn Văn Phụng

VIETNAM

4

16

YES

668

Subhasish Bhandari

INDIA

4

16

YES

669

Nguyen Xuan Ha

VIETNAM

1

3

YES

670

Nguyễn Phương Thảo

VIETNAM

1

4

YES

671

Tran Tan Nghinh

VIETNAM

4

14

YES

672

Nguyễn Xuân Trang

VIETNAM

4

11

YES

673

Nguyễn Duy Sơn

VIETNAM

2

4

YES

674

Trần Ngọc Dũng

VIETNAM

2

8

YES

675

Nguyễn Công Trung

VIETNAM

2

8

YES

676

Nguyễn Trung Trực

VIETNAM

4

16

YES

677

Loganathan K

INDIA

4

16

YES

678

Thái Binh Minh

VIETNAM

2

8

YES

679

Nguyễn Văn Hải (ngyễn Hải )

VIETNAM

4

16

YES

680

Anirban Banerjee

INDIA

4

16

YES

681

Nguyễn Việt Cường

VIETNAM

2

8

YES

682

Phan Hoàng Đạt

VIETNAM

4

16

YES

683

Nguyễn Trọng Đợi

VIETNAM

4

16

YES

684

Phan Xuan Mai

VIETNAM

4

13

YES

685

Huỳnh Hà

VIETNAM

4

16

YES

686

Nguyễn Văn Thi

VIETNAM

3

9

YES

687

Nguyễn Hữu Trung

VIETNAM

4

16

YES

688

Ngô Quang Phúc

VIETNAM

4

16

YES

689

Holger Goehler

GERMANY

4

16

YES

690

Nguyen Bao Son

VIETNAM

4

16

YES

691

Trần Phan Hoàng Anh

VIETNAM

1

1

YES

692

Đặng Kế Cường

VIETNAM

4

16

YES

693

Hoàng Quốc Vĩnh

VIETNAM

1

1

YES

694

Barry Wong

HONG KONG

2

8

YES

695

Vasilis Kazepidis

GREECE

4

16

YES

696

Anke Berger

GERMANY

2

8

YES

697

Trần Thị Tuyết Mai

VIETNAM

0

0

NO

CALENDAR

CLOSING: 15 OCT 2021 (GMT+7)

JUDGING: 20 - 30 OCT 2021

NOTIFICATIONS: 05 NOV 2021

CATALOG POSTED:DEC 2021

SECTIONS

Open Color (PIDC)

Open Monochrome(PIDM)

Travel (PTD)

Daily life (PID)

 

Mr. Doan Hoai Trung

support@hopaphotocontest.com

RECOGNIZED

PSA: 2021-1586

FIAP: 2021/447

ISF: 42/2021

VAPA: 12/NA-2021

HOPA: 01/2021

AWARDS

MEDALS

RIBBONS